Logo » Hokus-Pokus

Logo dla wydawnictwa książek i czasopism dla dzieci. Projekt niezrealizowany.