Plakaty » Kręgi Sztuki i Wakacyjne Kadry

Plakaty dla Festiwalu Kręgi Sztuki www.kregisztuki.com i Festiwalu Filmowego Wakacyjne Kadry wakacyjnekadry.pl (Cieszyn 2011)