Logo » Pracownia Rodzicownia

Logo szkoły rodzenia i rodzicielskiej pracowni rozwoju. Projekt niezrealizowany.