Płyty » Zawadzki/Praśniewski/Wośko "Tage"

Projekt okładki płyty trio jazzowego Zawadzki/Praśniewski/Wośko (2013)