Wystawa traktuje o rzeczach, z którymi właściciele, mimo ich zużycia, popsucia lub wyjścia z mody nie mogli, nie chcieli lub nie potrafili się rozstać. Ulubione przedmioty zostały naprawione, przerobione, użyte do innych celów lub zmienione w coś zupełnie zaskakującego.
Back to Top