Projekt logo dla własnego studia graficznego Yoyo Design. Yoyo jako figura niemożliwa (bo nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych), pudełko (zawierające wszystko, czego akurat potrzeba), rama (w którą można ubrać dowolny obraz, aby stał się dziełem) a przede wszystkim splecione litery (Y, O, Y, O).
/ Logo design for Yoyo Design, my own graphic studio. Yoyo as an impossible figure (because nothing is impossible for me), a box (containing everything that is needed), a frame (in which you can put any image on to become a work of art) and, above all, intertwined letters (Y, O, Y, O). /​​​​​​​
Back to Top