Ilustracje, opracowanie graficzne i skład książki Marzeny Żylińskiej "Życie to nie wyścigi", pierwszej części z serii "Piernikowa Wyspa". Opracowanie redakcyjne - Elżbieta Kossarzecka dyftong.pl, Wydawca - Edukatorium Marzena Żylińska (Stary Toruń, 2019), zamówienia można składać poprzez stronę: edukatorium.edu.pl
/ Illustrations, graphic design and composition of Marzena Żylińska's book "Life is not a racing", the first part of the "Gingerbread Island" series. Editing - Elżbieta Kossarzecka dyftong.pl, Publisher - Edukatorium Marzena Żylińska (Stary Toruń, 2019), orders: edukatorium.edu.pl /
Back to Top