Ilustracje, opracowanie graficzne i skład książek edukacyjnych Marzeny Żylińskiej z serii "Piernikowa Wyspa" (cz. I "Życie to nie wyścigi", cz. II "Między kijem a marchewką" cz. III "A co za to dostanę?". Opracowanie redakcyjne - Elżbieta Kossarzecka dyftong.pl, Wydawca - Edukatorium Marzena Żylińska (Stary Toruń, 2019), zamówienia można składać poprzez stronę: edukatorium.edu.pl
/ Illustrations, graphic design and composition of Marzena Żylińska's series of educational books "Gingerbread Island" (part I "Life is not a racing", part II "Between the stick and the carrot", part III "And what will I get for it?"). Editing - Elżbieta Kossarzecka dyftong.pl, Publisher - Edukatorium Marzena Żylińska (Stary Toruń, 2019), orders: edukatorium.edu.pl /
Back to Top